View Single Post
  #280  
Old 18-05-2011, 14:32
ocvn's Avatar
ocvn ocvn is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2007
Location: Hanoi
Posts: 3,349
Re: Trường đấu MaxxMIPS

CPU 6 core bỏ 4 core, 2 cpu bỏ tổng cộng 8 core/16 thread. Bench được vậy. Làm theo cách tính của chuotdong được không vậy: 6466 x 3 = 19398
Attached Images
File Type: jpg 123.jpg‎ (969.3 KB, 24 views)
Reply With Quote