View Single Post
  #270  
Old 17-05-2011, 14:36
xedapom's Avatar
xedapom xedapom is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 167
Re: Trường đấu MaxxMIPS

thêm 1 em vào cho bảng nó dài,siêu cấp trung bình,em thứ 2 tham gia cuộc đua i7 930@3,498
xedapom i7 930@3.498.jpg
Reply With Quote