View Single Post
  #253  
Old 15-05-2011, 21:57
muatoqua's Avatar
muatoqua muatoqua is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2007
Posts: 865
Re: Trường đấu MaxxMIPS

làm phát em mình đang dùng, I7 sandy sắp nhanh gấp 3 lần rồi

Last edited by muatoqua; 15-05-2011 at 22:01.
Reply With Quote