View Single Post
  #10  
Old 13-05-2011, 17:16
tuanhung303's Avatar
tuanhung303 tuanhung303 is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2009
Posts: 4,191
Re: Giải thích về trở kháng tai nghe

Quote:
Originally Posted by ZenNeoIV View Post
trờ khánh tai nghe là trở khác AC, đo bằng đống hồ đâu có ra chính xác
sao k
Reply With Quote