View Single Post
  #92  
Old 05-05-2011, 14:25
amdsempron's Avatar
amdsempron amdsempron is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: Acer Aspire 4738Z
Posts: 5,118
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Dữ liệu thu thập từ các test của bro transonlam: http://vozforums.com/showpost.php?p=...6&postcount=75

AMD Athlon II X4 640
Bus speed 300MHz
Core speed 3.90GHz
NB speed 2.70GHz
HT speed 2.10GHz
RAM DDR3-1600 8-8-8-27 CR2T

4 cores: 4514.39MIPS, suy ra mỗi core đóng góp 1128.59MIPS

3 cores: 3379.25MIPS, suy ra mỗi core đóng góp 1126.42MIPS

2 cores: 2235.66MIPS, suy ra mỗi core đóng góp 1117.83MIPS

Cả 3 con số trung bình core gần như ngang nhau (độ chênh lệch nhỏ là do sai số giữa các lần test). Từ đây suy ra điểm MaxxMIPS tăng tuyến tính với số core khi test với AMD Athlon II/Phenom II.

Hiện tại MaxxMIPS bị cái bug cùi bắp là không chạy với CPU AMD X6 nên mình mới thu thập dữ liệu và đề xuất một cách để các anh em dùng X6 có thể tham gia thi đấu

Cụ thể là các bác dùng X6 vào BIOS disable 2 core để thành X4 rồi bench. Khi đó điểm sẽ được scale up từ X4 lên X6 theo công thức sau:

Gọi P là điểm thì P_X6 = (P_X4 / 4) x 6 = P_X4 x 1.5


Các anh em dùng X6 vào tham gia cho vui nào

Last edited by amdsempron; 05-05-2011 at 17:40.
Reply With Quote