View Single Post
  #4  
Old 03-05-2011, 02:32
tranhuyhoang tranhuyhoang is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Posts: 1,235
Re: Trường đấu MaxxMIPS

Thử phát xem nào


tranhuyhoang | intel I5 540 | Core @ 2.53GHz | Memory @ DDR3-1333 7-7-7-20 | 2105.30MIPS

Lưu ý trong quá trình test nếu với laptop chọn high performance tắt hết toàn bộ ứng dụng, và để chế độ real time priority để được kết quả tốt nhất.

Last edited by tranhuyhoang; 03-05-2011 at 02:37.
Reply With Quote