Thread: Cần giúp đỡ không dùng được webcam :(
View Single Post
  #8  
Old 27-04-2011, 14:14
laptophaviet's Avatar
laptophaviet laptophaviet is offline
Member
 
Join Date: 04-2011
Posts: 42
Re: không dùng được webcam :(

nếu bản win trước bạn vẫn dùng webcam bình thường thì có thể do bạn cài không đúng driver hoặc chọn diver không đúng version bản win bạn đang dùng
Reply With Quote