Thread: Cần giúp đỡ không dùng được webcam :(
View Single Post
  #6  
Old 26-04-2011, 15:17
hieulaptop hieulaptop is offline
K.I.A
 
Join Date: 12-2008
Posts: 3,621
Re: không dùng được webcam :(

Có thể cap wc trên màn hình bị lỏng rồi, cậy chỗ wc ra xem có bị tuột không bạn nhé.
Reply With Quote