View Single Post
 
Old 02-04-2009, 13:14
nomercykocogi's Avatar
nomercykocogi nomercykocogi is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2008
Posts: 885
Re: Nguyễn tử Quảng trên Wiki

chú nào thu lại chai rượu rồi