View Single Post
  #2  
Old 21-03-2009, 20:58
yutada's Avatar
yutada yutada is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2007
Location: HCM city
Posts: 167
Re: Cách share dữ liệu từ Win 7 sang XP

Trên XP và Vista:
- chỉnh policy network access thành Classic
- đặt password khác trắng cho tất cả các user
- restart lại computer

2 HDH này khác nhau về cơ chế chứng thực mặc định khi truy cập qua đường mạng:

* Windows XP: mặc định là Guset only
* Windows Vista: mặc định là Classic

Last edited by yutada; 21-03-2009 at 21:03.
Reply With Quote