View Single Post
  #147  
Old 18-12-2010, 12:20
Chuotdong2008's Avatar
Chuotdong2008 Chuotdong2008 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2008
Location: Xa lắm...
Posts: 5,647
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

Làm phát cuối.Attached Images
File Type: jpg HD 5770CF3.jpg‎ (256.3 KB, 201 views)
File Type: jpg HD 5770.5.jpg‎ (257.3 KB, 547 views)
Reply With Quote