View Single Post
  #132  
Old 15-12-2010, 21:46
Chuotdong2008's Avatar
Chuotdong2008 Chuotdong2008 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2008
Location: Xa lắm...
Posts: 5,647
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

Nhìn toàn thấy nVidia Geforce không, mới mượn thêm 1 em, thử lại xem sao.


Attached Images
File Type: jpg HD 5770CF.jpg‎ (254.7 KB, 159 views)
File Type: jpg HD 5770CF2.jpg‎ (257.3 KB, 158 views)
Reply With Quote