View Single Post
  #129  
Old 14-12-2010, 21:27
muatoqua's Avatar
muatoqua muatoqua is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2007
Posts: 865
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

OC thêm một bài X1306 điểm nữa rồi thử em X48 DQ6 xem nó có cải thiện hơn nhiều không
Reply With Quote