View Single Post
  #7  
Old 13-12-2010, 01:50
hiepgia's Avatar
hiepgia hiepgia is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2007
Location: AMD Customer Service & Technical Executive
Posts: 7,912
Re: [Quick Test][CPU] AMD Athlon II x2 210e - Đơn giản là tiếp kiệm điện

8 - Winrar

Kết quả ở mức khá tốt. Với 910e thì cho kết quả gần hơn 70% với 220.

9 - WPrime

Wprime cũng chỉ khá rõ sức mạnh tương quan giữa các CPU.


Tổng kết:
Ta có thể nhận thấy là: x2 180 thua x2 210e khoảng 7-10%, x2 210e thua x2 220 khoảng 7-10% tương ứng 200Mhz xung nhịp. Còn x4 910e thì hơn x2 220 khoảng 70-75%.
Reply With Quote