View Single Post
  #4  
Old 13-12-2010, 01:48
hiepgia's Avatar
hiepgia hiepgia is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2007
Location: AMD Customer Service & Technical Executive
Posts: 7,912
Re: [Quick Test][CPU] AMD Athlon II x2 210e - Đơn giản là tiếp kiệm điện

2 - Cinebench R10

Vẫn chính xác theo thứ tự mạnh yếu của CPU ta đã biết ở phép thử Everest. Chúng ta có thể thấy Athlon II x2 210e không hề yếu. Nó nằm ở mức trung bình. Nhưng một khi đã unlock ra được 910e thì nó sẽ là một con quái vật.


3 - Cinebench R11.5

Tương tự như là Cinebench R10. Việc phân cấp cũng như vậy. Nhưng sức mạnh của 910e cũng được chứng tỏ.
Reply With Quote