View Single Post
  #65  
Old 10-12-2010, 02:11
ocvn's Avatar
ocvn ocvn is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2007
Location: Hanoi
Posts: 3,349
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

Kết quả P score về, bench này có vẻ nặng phết ta: P 14331
Valid: http://3dmark.com/3dm11/92981

Làm quả kỷ niêm trước khi lên Quad nào
Reply With Quote