View Single Post
  #23  
Old 08-12-2010, 19:41
kingtea's Avatar
kingtea kingtea is offline
Senior Moderator
 
Join Date: 03-2007
Location: Where of Nowhere
Posts: 1,830
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

Rất tiết không hiểu sao bình thường ep xung con CPU không sao hôm nay ép lên cao nó không ổn định lắm. Để Tea setting lại đường điện. Tạm thời cho kết quả này
P8452

Tạm thời chưa tinh chỉnh đc hoàn toàn, link valid tạm thời http://3dmark.com/3dm11/49544

Last edited by kingtea; 09-12-2010 at 07:45. Reason: Update link valid
Reply With Quote