View Single Post
  #10  
Old 08-12-2010, 16:13
Dual Xeon Dual Xeon is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2010
Location: Hoa Quả Sơn - Thủy Liêm Động
Posts: 1,787
Re: [vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

Quadro Fx4600 tham gia đc ko bạn ?
Reply With Quote