View Single Post
  #1  
Old 08-12-2010, 11:35
hiepgia's Avatar
hiepgia hiepgia is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2007
Location: AMD Customer Service & Technical Executive
Posts: 7,912
[vOz][3DMark 11] - Đua điểm 3DMark 11 nào anh em.

►►►► 3DMark® 11 ◄◄◄◄

--------------------
Luật chơi (Update 23:00 9-12-2010)
 • Chỉ có card có hỗ trợ DirectX 11 mới có thể tham gia. Tức các dòng ATI Radeon HD 5000 series và nVidia 400 series trở lên.
 • Sẽ phân theo TOP20, Bảng đấu theo GPU sử dụng và Preset dùng. Ví dụ bảng HD5000 series dành riêng cho HD5870, HD5850, HD5830, HD5770, ... tranh tài trong bảng Performance.
 • Điểm số phải có đi kèm chữ P (Performance) hoặc X (Extreme) mới được tính.
 • Khi benchmark phải tối thiểu screenshot điểm đạt được với CPU-Z và GPU-Z.
 • TOP 3 cần phải có valid CPU-Z, Valid GPU-Z của techpowerup. Tất cả các kết quả từ 23:00 9-12-2010 phải thực hiện. Các kết quả trước đây không cần.
 • Mọi hành vi gian lận chỉnh sửa điểm, mod driver đều sẽ không tính điểm. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ loại bỏ hoàn toàn kết quả của người đó đã có trước đây.
 • Mỗi người chỉ có 1 kết quả trên bảng top 10.

--------------------
Ví dụ:

Kết quả sau sẽ được tính:Link valid:

--------------------
Bảng xếp hạng:
(chịu tránh nhiệm update: hiepgia)

►►►► 3DMark® 11 Extreme◄◄◄◄

► TOP 10 ◄
 1. X6475 - ocvn - 2xIntel Xeon E5620 ES @ 3705 Mhz - EVGA Geforce GTX580 (5 Cards) 880/1100 - link
 2. X3457 - kingtea - Intel Core i7 920@4210 Mhz - nVidia Geforce GTX580 SLI (2 Cards) 823/1030 - link - valid
 3. X3081 - ctdt- Intel Core 2 Quad QX6850@3825Mhz - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@950/1220 - link
 4. X2426 - phoenixpc - AMD Phenom II x4 B50 @3410Mhz - Sapphire Radeon HD 5970@735/1010 - link
 5. X2400- -TONY- -Intel Core i7 920@3370 - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@750/1000 - link
 6. X2219 - thanggia - Intel Core i7 870@4012 Mhz - Gigabyte Geforce GTX460 890/950 (2 cards - SLI) - link - valid
 7. X2041- starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 875/1000 - link
 8. X1934 - mathuatden - Intel Core 2 Quad Q9550@3824 - Nvidia Geforce GTX480@835/968 - link
 9. X1874 - tonightsocold03 - Intel Core i7 950@3980 Mhz - 2xSLI nVidia Geforce GTX460@780/900 - link
 10. X1797 - MSI-Supporter- Intel Core i7 950@4000 Mhz - MSI N480GTX Lightning Default 750/1000 - link


► ATI Radeon HD5000 Series Rank ◄
 1. X3081 - ctdt- Intel Core 2 Quad QX6850@3825Mhz - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@950/1220 - link
 2. X2426 - phoenixpc - AMD Phenom II x4 B50 @3410Mhz - Sapphire Radeon HD 5970@735/1010 - link
 3. X2400- -TONY- -Intel Core i7 920@3370 - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@750/1000 - link
 4. X1874 - tonightsocold03 - Intel Core i7 950@3980 Mhz - 2xSLI nVidia Geforce GTX460@780/900 - link
 5. X1674 - gaconlete - Intel Core i7 950@4005 Mhz - ATI Radeon HD 5870@900/1260 - link
 6. X1295- -TONY- - Intel Core i7 920@3370 Mhz - ATI Radeon HD5850@725/1000 - link
 7. X1292- mpttrung - Intel Core i7 860@3360 Mhz - ASUS Radeon HD5850@725/1000 - link
 8. X971 - Chuotdong2008 - Intel Core i7 950@4505 Mhz - ATI Radeon HD5770@940/1380 - link
 9. X462 - listening2009 - Intel Core 2 Duo E7400@2800 Mhz - ATI Radeon HD5770@875/1200 - link

► nVidia 400 Series Rank ◄
 1. X2041- starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 875/1000 - link
 2. X1934 - mathuatden - Intel Core 2 Quad Q9550@3824 - Nvidia Geforce GTX480@835/968 - link
 3. X1504- love83 - Intel Core i5 750@4000 Mhz - nVidia Geforce GTX470@701/837 - link
 4. X1433 - mieomeo - Intel Core i7 920@3923Mhz - nVidia Geforce GTX460@940/1100 - link - valid
 5. X1343 - HAF X - Intel Core i7 8600@3241 Mhz - nVidia Geforce GTX470@608/837 - link - valid
 6. X1306 - muatoqua - Intel Core 2 Quad 9550@3791 Mhz -MSI Geforce GTX460@870/967- link
 7. X691 - linh_bom - Intel Core 2 Duo E8400@3000 Mhz - nVidia Geforce GTS450@823/902 - link

► nVidia 500 Series Rank ◄
 1. X6475 - ocvn - 2xIntel Xeon E5620 ES @ 3705 Mhz - EVGA Geforce GTX580 (5 Cards) 880/1100 - link
 2. X3457 - kingtea - Intel Core i7 920@4210 Mhz - nVidia Geforce GTX580 SLI (2 Cards) 823/1030 - link - valid

► AMD Radeon HD6000 Series Rank ◄►►►► 3DMark® 11 Performance ◄◄◄◄

► TOP 10 ◄
 1. P16003 - ocvn - 2xIntel Xeon E5620 ES @ 3705 Mhz - EVGA Geforce GTX580 (5 Cards) 880/1100 - link - valid
 2. P9121 - kingtea - Intel Core i7 920@4336 Mhz - nVidia Geforce GTX580 SLI (2 Cards) 895/1062 - link - Valid
 3. P7328 - tonightsocold03 - Intel Core i7 950@4005Mhz - 2xMSI Geforce GTX460@899/999 - link
 4. P7169 - thanggia - Intel Core i7 870@4012 Mhz - Gigabyte Geforce GTX460 890/950 (2 cards - SLI) - link - valid
 5. P7146 - ctdt- Intel Core 2 Quad QX6850@3825Mhz - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@950/1220 - link
  P6960 - MSI-Supporter - Intel Core i7 950@4000 Mhz - MSI N480GTX Lightning @ 980/1100 - link
 6. P6527- -TONY- -Intel Core i7 920@3370 - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@750/1000 - link
 7. P6410 - Paul McCartney - Intel Core i7 950@4188 Mhz - EVGA Geforce GTX480@875/1000 - link
 8. P6343 - starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 875/1000 - link
 9. P6143 - tonightsocold03 - Intel Core i7 950@3980 Mhz - 2xSLI nVidia Geforce GTX460@780/900 - link
 10. P5657- MSI-Supporter- Intel Core i7 950@4000 Mhz - MSI N480GTX Lightning Default 750/1000 - link
► ATI Radeon HD5000 Series Rank ◄
 1. P7146 - ctdt- Intel Core 2 Quad QX6850@3825Mhz - CrossfireX (2 Cards) ATI Radeon HD 5870@950/1220 - link
 2. P5575 - phoenixpc - AMD Phenom II x4 B50 @3410Mhz - Sapphire Radeon HD 5970@735/1010 - link
 3. P5475 - Chuotdong2008 - Intel Core i7 950@4418 Mhz - 2xATI Radeon HD5770@940/1390 - link
 4. P5035 - Chuotdong2008 - Intel Core i7 950@4504 Mhz - 2xATI Radeon HD5770@930/1380 - link
 5. P4659 - gaconlete - Intel Core i7 950@4005 Mhz - ATI Radeon HD 5870@900/1260 - link
 6. P4648 - gaconlete - Intel Core i7 950@4005 Mhz - ATI Radeon HD 5870@900/1250 - link
 7. P4517 - muoino - Intel Core 2 Quad Q9505 @ 3825 Mhz - HIS Radeon HD5850@1000/1200 - link - valid
 8. P4200 - mota321- AMD Phenom II x6 1090T@4200 - Radeon HD 5870@850/1250 - link - link valid
 9. P4099 - do_hongquan2003 - AMD Phenom II x6 1090T@3840 Mhz - Gigabyte Geforce GTX470@700/837 - Link
 10. P3671 - -TONY- - Intel Core i7 920@3370 Mhz - ATI Radeon HD5850@725/1000 - link
 11. P3682 - mpttrung - Intel Core i7 860@3360 Mhz - ASUS Radeon HD5850@725/1000 - link
 12. P3351 - Paladin13th - AMD Phenom II x6 1055T@3500 Mhz - AMD Radeon HD 5850@725/1000 - link
 13. P2999 - Chuotdong2008 - Intel Core i7 950@4505 Mhz - ATI Radeon HD5770@940/1380 - link - valid
 14. P2593 - hiepgia - AMD Phenom II x6 1055T@3.36 Ghz - ATI Radeon HD 5770@850/1250 - link - valid
 15. P2581 - nhatphong - AMD Phenom II x4 955@3400 Mhz - ATI Radeon HD 5770@850/1250 - link
 16. P2540 - dohai - AMD Athlon II x2 240@3570 Mhz - ATI Radeon HD 5770@940/1400 - link - Valid
 17. P2125 - tinhlagihp0504 - AMD Phenom II x4 B40@3000 Mhz - ATI Radeon HD 5750@700/1150 - link

► nVidia 400 Series Rank ◄
 1. P7328 - tonightsocold03 - Intel Core i7 950@4005Mhz - 2xMSI Geforce GTX460@899/999 - link
 2. P7169 - thanggia - Intel Core i7 870@4012 Mhz - Gigabyte Geforce GTX460 890/950 (2 cards - SLI) - link - valid
 3. P6410 - Paul McCartney - Intel Core i7 950@4188 Mhz - EVGA Geforce GTX480@875/1000 - link
 4. P6343 - starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 875/1000 - link
 5. P6262 - starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 860/1010 - link - valid
 6. P5672- starman - Intel Core i7 920@4000 Mhz - Zotac GTX 480 AMP! @ 756/950 - link - valid
 7. P5657- MSI-Supporter- Intel Core i7 950@4000 Mhz - MSI N480GTX Lightning Default 750/1000 - link
 8. P5565 - HanoiOverclockingClub - Intel Core i5 750@3800 Mhz - nVidia Geforce GTX470@850/950 - Link
 9. P5418 - mathuatden - Intel Core 2 Quad Q9550@3824 - Nvidia Geforce GTX480@835/968 - link
 10. P5280 - k.f_1945 - Intel Core i7 950@3184 Mhz - Zotac Geforce GTX480 Ref@701/924 - link - valid
 11. P4941 - HAF X - Intel Core i7-860@3311 MHz - NVIDIA GeForce GTX 470@707/846 Mhz - Link - Valid
 12. P4820 - HAF X - Intel Core i7-860@4012 MHz - NVIDIA GeForce GTX 470@707/887 Mhz - Link - Valid
 13. P4819 - sale_off - Intel Core i3-530@4000 MHz - MSI Geforce GTX480 Lightning - link - valid (Thiếu screenshot)
 14. P4763 - love83 - Intel Core i5 750@4000 Mhz - nVidia Geforce GTX470@701/837 - link
 15. P4666 - nhnphu - Intel Core i5 750@4013 Mhz - Gigabyte Geforce GTX465@880/950 - link - valid
 16. P4573 - mrKhoa2008 - Intel Core i5 750@ 4013 Mhz - Gigabyte Geforce GTX465 @850/950 - link - valid
 17. P4478 - mieomeo - Intel Core i7 920@3923 Mhz - nVidia Geforce GTX460@960/1100 - Link
 18. P4410 - mieomeo - Intel Core i7 920@3923 Mhz - nVidia Geforce GTX460@940/1100 - Link - Valid
 19. P4300 - HAF X - Intel Core i7-860@3241 MHz - NVIDIA GeForce GTX 470@608Mhz/837Mhz - Link - Valid
 20. P4274 - HAF X - Intel Core i7-860@3241 MHz - NVIDIA GeForce GTX 470@608Mhz/837Mhz - link - valid
 21. P4069 - lucifer_az43l - Intel Core i5 750@2667 Mhz - Lantic Geforce GTX460@920/1050 - link
 22. P3958 - vit12345 - Intel Xeon X3440@3611 Mhz - Gigabyte Geforce GTX460@850/1000 - link - valid
 23. P3819 - muatoqua - Intel Core 2 Quad Q9550@3781 MHz - NVIDIA GeForce GTX 460@850Mhz/950 Mhz - link - valid
 24. P3567 - sebastiankhoa - Intel Core i5@ 3800 Mhz - Gigabyte Geforece GTX 460@820/1000 - link - valid
 25. P3465 - h88 - Intel Core i5 750@2928 Mhz - EVGA Geforce GTX 460@763/950 - link - valid
 26. P3427 - zNAKz - Intel Xeon 3220@3200 Mhz - ECS Geforce GTX460@765/925 - link - valid
 27. P3088 - Intel Core i7 965@? - nVidia Geforce GTX460@675/900 - link - valid

► nVidia 500 Series Rank ◄
 1. P16003 - ocvn - 2xIntel Xeon E5620 ES @ 3705 Mhz - EVGA Geforce GTX580 (5 Cards) 880/1100 - link - valid
 2. P14331 - ocvn - 2xIntel Xeon E5620 ES @ 3705 Mhz - EVGA Geforce GTX580 (3 Cards) 870/1100 - link - valid
 3. P9121 - kingtea - Intel Core i7 920@4336 Mhz - nVidia Geforce GTX580 SLI (2 Cards) 895/1062 - link - Valid
 4. P8452 - kingtea - Intel Core i7 920@3561 Mhz - nVidia Geforce GTX580 SLI (2 Cards) 800/1025 - link - valid ?!?

► AMD Radeon HD6000 Series Rank ◄

► Mobility Card (nVidia and ATI/AMD) ◄
 1. P1160 - namlong32 - Intel Core i7 720QM@1600/2636 - ATI Radeon Mobility HD5750@650/800 - link
 2. P1072 - dejacodon - Intel Core i7 720QM@1600/2636 - ATI Radeon Mobility HD5650@550/800 - link
(update đến post #167)

Last edited by hiepgia; 01-01-2011 at 00:18.
Reply With Quote