View Single Post
  #9  
Old 26-11-2010, 23:44
masterchief2601's Avatar
masterchief2601 masterchief2601 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2010
Posts: 1,506

Ae qua đây vẫn tiếp tục báo danh nhé !!! Xem phần VII, nếu còn thắc mắc gì nữa thì mình sẽ tiếp tục cập nhật.
P/S : chưa hoàn hảo lắm, còn edit tiếp tục.