View Single Post
  #1  
Old 09-01-2009, 22:34
congdat2410's Avatar
congdat2410 congdat2410 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2008
Location: Cầu giấy
Posts: 3,353
Thread đua về sự gọn gàng sạch sẽ trong case

Các cụ có câu:
Nhà sạch thì mát_________Bát sạch ngon cơm
Cho nên em mở thớt này để cho anh em voz đua nhau về sự gọn gàng, sạch sẽ trong case. Ai gọn gàng nhất sẽ được một tràng pháo tay zòn zã

Đâu tiên em xin mở bát:

Last edited by congdat2410; 07-01-2012 at 22:04.
Reply With Quote