View Single Post
  #29  
Old 15-11-2010, 19:07
sonchannhan sonchannhan is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2008
Posts: 2
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :D

Loại HDD: SAMSUNG 160GB mua 10/2007
Số lần khởi động: 1395 h
Thời gian hoạt động: 19530 h
trung bình :14h
Attached Images
File Type: jpg 111.JPG‎ (188.3 KB, 50 views)
Reply With Quote