View Single Post
  #22  
Old 14-11-2010, 22:05
matsushita1610's Avatar
matsushita1610 matsushita1610 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2008
Posts: 2,482
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :DLoại hdd:WD 250gb hình như mua tháng 4/2008
Số lần kđ: 3662
Thời gian hoạt động: 8703
Thời gian hoạt động tb: ~ 2.37h
Reply With Quote