View Single Post
  #21  
Old 14-11-2010, 21:52
leohp's Avatar
leohp leohp is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2007
Location: HCM
Posts: 4,773
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :D

Mua hồi 24/12/2009
-Loại HDD: Seagate 500gb
-Số lần khởi động HDD: 287
-Tổng thời gian hoạt động: 4880
Trung bình 15h/ngày

Reply With Quote