View Single Post
  #16  
Old 14-11-2010, 20:43
kiminigasa's Avatar
kiminigasa kiminigasa is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2010
Location: HN
Posts: 109
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :D

em hdd này xài được khoảng 2 năm rồi , pót lên đú chơi vs anh em


Loại : SeaGate
Số lần bật :4759
Tổng thời gian hoạt động: 13524 giờ

Last edited by kiminigasa; 16-11-2010 at 17:26.
Reply With Quote