View Single Post
  #9  
Old 14-11-2010, 16:37
klv12gcn's Avatar
klv12gcn klv12gcn is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Location: Floating prison
Posts: 1,199
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :D

Mình mới xài được có nhiêu đây thôi


Loại HDD: WD blue 250GB
Power on count: 2021
Power on hours: 3641
Ổ này mới xài được 1,5 năm thôi

Last edited by klv12gcn; 15-11-2010 at 23:07.
Reply With Quote