View Single Post
  #2  
Old 14-11-2010, 10:39
loianhtuan loianhtuan is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 319
Re: Đua xem thời gian đã hoạt động của HDD của ai lâu nhất :D


Power on count: 5295
Power-on hours: không xác định
Reply With Quote