Thread: Gà chân to
View Single Post
  #10  
Old 10-11-2010, 00:04
terminator212's Avatar
terminator212 terminator212 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2008
Location: Vinh - Hà Nội
Posts: 7,990
Re: Gà chân to


cái này nhậu phải biết
chân to như....... chân gà
Reply With Quote