Thread: Gà chân to
View Single Post
  #1  
Old 09-11-2010, 23:26
kinhkong113 kinhkong113 is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2010
Posts: 0
Gà chân to

Trog Voz có bác nào quê hưng yên làng Đông Tảo ( Đông Cảo) ko?
Cho em xin hỏi về gà chân to với
Giá cả ra làm seo(mọi hạng cân nhé), vận chuyển thế nào :
Reply With Quote