View Single Post
  #10  
Old 19-10-2010, 20:18
ShockChuaNhoc's Avatar
ShockChuaNhoc ShockChuaNhoc is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2007
Location: Cạnh nhà bán Dâm ..... Bông
Posts: 23,476
Send a message via AIM to ShockChuaNhoc Send a message via Yahoo to ShockChuaNhoc
Re: Help... Cách tạo ổ đĩa ảo với ultraISO

dùng poweriso đi khỏi lăn tăn
Reply With Quote