View Single Post
  #7  
Old 20-03-2007, 00:46
bl4ckdr4g00n's Avatar
bl4ckdr4g00n bl4ckdr4g00n is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: :noitacoL
Posts: 8,934

tiền nào của nấy mà bro..
với lại z2300 có tầm 15x. làm gì đến 180

nếu thế thì bác chơi CS21 cho nó lành
Reply With Quote