View Single Post
  #5  
Old 13-12-2008, 19:28
olala's Avatar
olala olala is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2006
Location: Khu vực spam nhảm băng thông rộng
Posts: 5,472
Send a message via Yahoo to olala
Re: hỏi về cách xỏ dây giày bata ^^

giầy nhìn đẹp phết =)) đang đi giầy Vans nhưng mà chắc cũng cố kiếm giầy buộc dây cho thích
Reply With Quote