View Single Post
  #7  
Old 21-09-2010, 01:44
hotanfat's Avatar
hotanfat hotanfat is offline
Member
 
Join Date: 10-2007
Posts: 67
Re: clb nói tiếng Anh trong tp HCM(tây+ta vô đó giao tiếp) ???

Mình biết một vài địa điểm loại này như quán sozo ở Bùi viện , hoặc master cup ở quận 7.Dịa chỉ cụ thể bạn có thể gg thần chưởng.Tuy nhiên thường có đặc điểm chung là người nước ngoài xuất hiện theo lịch nên tốt nhất trước khi đi nên tìm hiểu rõ tránh tình trạng đến ngồi bơ, ngoài ra nếu ít nói tiếng Anh thì nên rủ bạn bè đi để đến tự tin + mạnh djan hơn, bí quá xoay ra 8 với bạn, tránh bị cô lập làm chóng chán, bỏ cuộc sớm.
Reply With Quote