View Single Post
  #24  
Old 10-03-2007, 14:39
p950q's Avatar
p950q p950q is offline
M.I.A
 
Join Date: 01-2007
Location: Đâu cũng được
Posts: 956
Re: Nội qui về việc sử dụng chữ ký.

A aaaaaaaaaaaa...... được rồi, sướng quá, nó báo UPLOAD FAIL mà vẫn được mới lạ chứ...
Reply With Quote