View Single Post
  #23  
Old 10-03-2007, 14:38
p950q's Avatar
p950q p950q is offline
M.I.A
 
Join Date: 01-2007
Location: Đâu cũng được
Posts: 956
Re: Nội qui về việc sử dụng chữ ký.

Sao khó đổi cái AVATA vậy các bRO ơi, làm mấy lần rồi ko được ???
Reply With Quote