View Single Post
  #18  
Old 23-10-2008, 11:23
cowboy311's Avatar
cowboy311 cowboy311 is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2008
Posts: 3,725
Re: Sandisk Extreme Ducati Edition - Vẻ đẹp sánh cùng hiệu năng

Sao ko làm mấy tấm khi cắm nó vào Pc, lúc đó cái đèn nó mới sáng, đẹp ... Tắt điện đi chắc còn đẹp nữa
Reply With Quote