View Single Post
  #141  
Old 20-08-2010, 18:14
no4_nuker no4_nuker is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2010
Location: Bình Tân-Vĩnh Long
Posts: 177
Re: Nội qui về việc sử dụng chữ ký.

Voz mà bác
có tuổi hết rồi.Sinh với động gì.
Reply With Quote