View Single Post
  #21  
Old 17-10-2008, 18:30
bruce_zhang3's Avatar
bruce_zhang3 bruce_zhang3 is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2008
Posts: 49
Re: Thơ Tình ( đau khổ):((

Thất tình nghe mấy bài nhạc Việt đủ lắm rồi , khỏi đọc cái này
Reply With Quote