View Single Post
  #6  
Old 16-10-2008, 06:34
meosieuquay_bk's Avatar
meosieuquay_bk meosieuquay_bk is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Posts: 1,706
Re: Thơ Tình ( đau khổ):((

Câu trước câu sau choảng nhau ghê quá, không vần gì cả
Reply With Quote