View Single Post
  #3  
Old 05-08-2010, 09:09
no1_nuker's Avatar
no1_nuker no1_nuker is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2009
Location: Bình Tân - Vĩnh Long\m/
Posts: 2,724
Send a message via Yahoo to no1_nuker
Re: Xin link down bộ video hoặc cái gì đó tương tự train photoshop

này thì photoshop
Đủ cho bạn.Lúc trước cũng muốn học nên save vào trước\m/
Reply With Quote