View Single Post
  #2  
Old 25-07-2010, 18:09
FudyerXFX's Avatar
FudyerXFX FudyerXFX is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 432
Re: Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv

thì mua cáp HDMI rồi cắm từ laptop sang LCD, Set input của LCD là HDMI. Trên lý thuyết là vậy đó, mình cũng chưa làm bao h.
yêu cầu là laptop và LCD phải hỗ trợ giao tiếp HDMI
Reply With Quote