View Single Post
  #6  
Old 06-09-2008, 14:05
Ham - Choi's Avatar
Ham - Choi Ham - Choi is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Posts: 745
Re: Review Main DFI UT X48 DDR3

Ốh, cái đĩa mềm đó chứa driver AHCI để ta tận dụng tốc độ của các ổ cứng chuẩn Sata đó bạn.

Bạn chú ý hình thứ 28 từ trên xuống, hay hình thứ 3 tính từ post 2 mình post, khi chỉnh qua chế độ này, khi cài win bạn chọn driver AHCI từ đĩa mềm này, tốc độ truy xuất của dữ liệu sẽ nhanh hơn khiến cho hệ thống của bạn khi boot hay chạy c-trình sẽ khác.

Last edited by Ham - Choi; 06-09-2008 at 14:14.
Reply With Quote