View Single Post
  #5  
Old 06-09-2008, 13:52
f14's Avatar
f14 f14 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2007
Location: f14lab
Posts: 17,629
Re: Review Main DFI UT X48 DDR3

chà quá chu đáo cho luôn cái đĩa mềm boot tiếc là bi giờ khá ít người còn xài ổ fdd
Reply With Quote