View Single Post
  #3  
Old 06-09-2008, 11:50
Ham - Choi's Avatar
Ham - Choi Ham - Choi is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Posts: 745
Re: Review Main DFI UT X48 DDR3

Trong bios - CPU Feature

Trong bios - Voltage Setting - Vcore Droop control
Trong bios - Onchip IDE Device
Trong bios - PC health Status

Trong bios - Dram Timing

Trong bios - Voltage Setting - CPU VTTVoltage

Trong bios - Voltage Setting - NB Core Voltage

Trong bios - Voltage Setting - SB CORE-CPU PLL Voltage


Trong bios - Voltage Setting - dram Voltage Control


Trong bios - Voltage Setting- CPU Vid Special Add
Trong bios - bios - Voltage Setting - CPU VID ControlTrong bios - Cmos ReloadedTrên đây là vài hình ảnh hình dáng bên ngoài và trong bios của con DFI UT X48 DDR3, mình không chụp hết các phần trogn bios vì option của DFI khá nhiều.

Điều khá đặc biệt mình có với con này là khi lần đầu tiên chạy với con xeon X3210 thì nó tự OC con xeon X3210 lên 2.33ghz cho mình, bus cpu từ 266 thành 333 với hệ số nhân là 7 - vcore không thay đổi. Tất nhiên là mình sau đó có thể chỉnh lại hay để vậy tùy thích.

Vài hình ảnh Review, có gì sơ suất mong anh em góp ý để lần sau mình rút kinh nghiệm. Thân chào tất cả.

Last edited by Ham - Choi; 06-09-2008 at 12:41.
Reply With Quote