View Single Post
  #7  
Old 10-02-2007, 18:18
frankia's Avatar
frankia frankia is offline
M.I.A
 
Join Date: 10-2006
Posts: 833
Re: A refreshing blast!

tình hình là kô coi được
anh em kể cho em nghe với
Reply With Quote