View Single Post
  #2  
Old 10-02-2007, 16:03
Global Hell's Avatar
Global Hell Global Hell is offline
Team "thèm tít"
 
Join Date: 07-2006
Location: from another world
Posts: 4,876
Re: A refreshing blast!

mẹ ơi, kinh khủng wá, thiệt tình em ko còn gì để nói, xin lỗi chịu hông nổi
Reply With Quote