Thread: Cà phê hội
View Single Post
  #1437  
Old 16-11-2019, 17:24
vohansat vohansat is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2013
Posts: 773
Re: Cà phê hội

Quote:
Originally Posted by daltons View Post
Có cái đồ pha này nhìn ngộ ngộ
Cái này là cafe pha phin à bác, bỏ cà phê bột vào nó pha hay bỏ hạt vào cũng được?
Reply With Quote