View Single Post
  #19  
Old 12-11-2019, 18:17
tieulientientu tieulientientu is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2016
Posts: 248
Re: Lan man 1 tí về phở...

Món khoái khẩu ăn hoài không ngán. Đi ăn thấy chỗ nào xài tương dởm ngoài chợ thì dù thơm cách mấy cung cũng next
Reply With Quote