Thread: Cà phê hội
View Single Post
  #1434  
Old 11-11-2019, 13:10
cauthungoaihang's Avatar
cauthungoaihang cauthungoaihang is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2008
Posts: 173
Re: Cà phê hộiVừa dẫn anh bạn đi Phin & Bean, uống hàng Catimor Natural và Washed của vườn anh Hiếu, Lạc Dương. Nhận xét qua là hàng làm kỹ, sạch, ít gắt. Hàng natural có mùi trái cây nhẹ, hàng washed chua thanh, vừa phải. Không nổi trội như các hàng specialty kia, nhưng với Catimor như vậy là quá tốt rồi
Reply With Quote