Thread: Report for f17
View Single Post
  #30  
Old 10-11-2019, 13:24
BuomTrau BuomTrau is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2013
Location: Hà Nội
Posts: 50
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by strongman123 View Post
chó cái loz má mày con bóng thúi
Chửi bậy, thằng này chuyên nói chuyện vô văn hóa. mong cán bộn xem xét cho nó ra đảo nghỉ mát
Reply With Quote